تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 2 دامپزشکی: اثر شکل فیزیکی علوفه بر عملکرد، تغذیه رفتار وقابلیت هضم گوساله هلشتاین

چکیده
شکل فیزیکی علوفه ممکن است به رشد سیرابی کمک کند که این خود ممکن است باعث افزایش وزن بدن، کاهش مواد موجود(DM) یا مصرف غذا، هضم غذا، و در نتیجه باعث سلامت لبنیاتی گوساله شود. هدف این تحقیق بررسی دو شکل متفاوت مصرف علوفه توسط روی رفتار، قابلیت هضم ظاهری، و رفتار تغذیه ای گوساله های جوان شود. 20 گوساله ی نر هولستین(46. 8}1. 2kg) به صورت رندوم علامت گذاری شدنداز بدو تولد با یکی از دو روش تغذیه ای در جایی که آنها را در معرض یک جیره ی غذایی پیچیده قرار می دهند(بر اساسیک مبنایDM) 90% تغلیظ پودر آغازی و هر یک از این دو تا (1) 10% به صورت درشت تکه شده(3-4cm) یونجه(CRS؛  n=10(یا (2) 10% زمین عالی (2 mm) علف یونجه (FN؛  n=10). به همه ی گوساله ها 8لیتر شیر جایگزین (MR؛  1. 2 KG از DM) از بدو تولد؛  مقدار MR به طور پیشرونده کاهش پیدا کرد بعد از WK برای قادر ساختن از شیر گرفتن با اتمام هفته ی هفتم. مطالعه و بررسی تمام شد بعد از هفته ی هشتم. مصرف جیره ی مخلوط، MR، و آب روزانه کاهش پیدا کرد، و گوساله ها اضافه وزن پیدا کردند دو بار در عرض یک هفته. نمونه های غذا و پس مانده های آن در عرض هفته ی هفتم و هشتم برای بررسی محتوای تغذیه. 
مصرف جیره ی مخلوط، MR، و آب به صورت روزانه گزارش شد و گاوها دو بار در هفته وزن می شوند. نمونه های غذا و پس مانده های غذایی در هفته ی 7 و 8 برای ارزیابی های محتوی غذایی جمع آوری شدند. داده های رفتاری برای هر گاو برای مدت دو ساعت در طول هفته ی 6 و 8ام براییک ارزیابی کلی هر حیوان 28 ساعت در هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه ی فضولات در طول هفته ی 8ام برای تعیین قابلیت هضم جمع آوری شدند. گاو ها تغذیه شده با CRS در واقع DM  بیشتری نسبت به انوع FNدارند. در طول دوره ی بعد از زمان از شیر گرفتگی (هفته ی 8ام) اضافه وزن بدن به رفتار ها نزدیک بود هرچند گاوهای تغذیه شده با CRS گرایش به داشتن رژیم بیشتر دریافت غذایی هستند. هیچ تفاوتی بین مصرف پروتئین خام و پودر زداینده ی اسید وجود نداشت هرچند گاوهای با تغذیه CRS مایل به مصرف بیشتر فیبر بودند نسبت به گاوهایFN در طول آخرین هفته مطالعه. گاوهایی که CRS دریافت می کنند در گروه  فیبر طبیعی به میزان بیشتری نسبت به گاوهای مصرف کننده یFN قرار می گیرند در حالی که گاو هایی که با FN تغذیه می شوند به میزان بیشتر ی در گروه مربوط به مصرف پرونئین خام قرار می گیرند نسبت به انواع CRSها. DM ظاهری، پروتدین خام، فیبر طبیعی و فیبر اسیدیته مقیاس های دارای قابلیت هضم در گاوهای نوع CRS بیش از انواع FN  است. گاوهای نوع FN نسبت به انواع  CRS زمان بیشتری را برای اجرای  رفتارهای عملی غیر تغذیه ای دارند و گاوهای نوع FN مایل به گذراندن زمان تلف شده کمتری هستند(حتی خواب یا دراز کشیدن) نسبت به انواعCRS.  در نتیجه تهیه ی علوفه ی خرد شده برای گوساله های جوان جذب غذا ، DM پروتدین خام ، فیبر طبیعی و فیبر اسید و مقیاس های قابل هضم را در طول هفته ی بعد از زمان شیردهی را بهبود می بخشد .  رفتارهای غیر غذایی در مقایسه با چرای زمینی کاهش یافته است. 

کلمات کلیدی:گوساله، علوفه، شکل فیزیکی

قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )