تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 4 دامپزشکی: تعادل بیکربنات سدیم رژیم غذایی و الکترولیت برای جوجه های گوشتی و تخم گذار

تعادل اسید و باز
سدیم معدنی تک ظرفیتی، پتاسیم و کلراید، به عنوان یون های قدرتمند شناخته شده اند، چون آنها اثرات خاصی روی هموستاز اسید بازی جوجه ، اعمال کرده اند. سدیم و کلرید، آلکالوژنیک هستند، چون باعث کاهش    مایعات بدن می شوند. سدیم، به وفور در خون و مایعات خارج سلولی یافت می شوند، در حالی که  K، ابتدا یک کاتیون داخل سلولی است، که نیاز به CL و آب، برای دفع از طریق کلیه ها، مشابه فرایند دفع برای Na، دارد.
بنابراین، مازاد Nacl و یا Kcl، باعث افزایش جذب آب می شود. این موضوع، شک برانگیز است که آیا Cl، به تنهایی، تاثیر تحریکی در جذب آب دارد و یا به سادگی به عنوان آنیونی همراه با کاتیون های N و K، عمل می کند. تاثیر Cl روی جذب آب، ممکن است به حدی ویژه باشد که باعث پشتیبانی ویژه شود. آمونیوم کلراید اضافه شده به Cl کل در 0.15، 0.25 ، 0.35% افزایش جذب آب از 21 تا 28 روز از 102 تا 105 تا 114 میلی لیتر در روز در جوجه های گوشتی و رطوبت جنینی، را از 722 تا 44.3 به 769% در طول 14 تا 28 روز، به ترتیب به وزن 735، 741 و 741 گرم تغییر داد.
PH پلاسمای خون، با غلظت و ویژگی های شیمیایی اسیدها و بازهای آزاد شده در آن تعیین شد. سه رده از اسیدها و بازها مشخص می شوند:
1- کربنیک اسید از Co2 و H2o
2- اسیدهای متابولیز، مانند استیک لاکتیک و
3- اسیدهای غیر آلی و بازهای غیر متابولیزه.
مورد آخر، از رژیم غذایی جذب می شوند و یا به عنوان تولیدات متابولیسم، ساخته می شوند که نمی توانند از متابولیسم بینابینی یا با تهویه ریوی تعیین شوند و فقط می توانند از طریق ادرار دفع شوند و غلظت آنها در پلاسما تحت کنترل خاص کلیوی است. برای مثال، ساخت سولفوریک اسید، از اکسیداسیون میتیونین و سیستئسن اتفاق می افتد، اما این طی رشد، به صورت آمینواسیدهای سولفور، بیشتر در بافت، محدود می شود.

قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )