تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی
     مقاله شماره 51

     عنوان اصلی مقاله: A new measure of earnings forecast uncertainty
     ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 25 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
         
     مقاله شماره 52

     عنوان اصلی مقاله: Marketing competencies and the sources of customer value in business markets
     ترجمه فارسی عنوان: قابلیت و مهارت های بازاریابی و منابع ارزش مشتری در بازارهای کسب و کار 
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 53

     عنوان اصلی مقاله: Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance:An empirical test in the retail banking industry
     ترجمه فارسی عنوان: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
     تعداد صفحات انگلیسی: 11 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 54

     عنوان اصلی مقاله: Effect of disclosure of non-financial performance indicators
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر شفاف سازی شاخص های عملکرد غیرمالی 
     تعداد صفحات انگلیسی: 28 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 29 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 55

     عنوان اصلی مقاله: Strategic foresight in public policy: Reviewing the experiences of the UK, Singapore, and the Netherlands 
     ترجمه فارسی عنوان: پیش بینی استراتژیک در خط مشی گذاری عمومی بررسی تجارب بریتانیا،سنگاپور،هلند 
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 56

     عنوان اصلی مقاله: Slutsky’s praxeology and his critique of Böhm-Bawerk
     ترجمه فارسی عنوان: رفتار شناسی اسلاتسکی و انتقاد او از Bohm – Bawerk
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 8 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 57

     عنوان اصلی مقاله: Policy Watch Government Analysis of the Benefits and Costs of Regulation
     ترجمه فارسی عنوان: تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 58

     عنوان اصلی مقاله: Do Financial Market Variables Show Indicator Properties Relative to Exchange Rate Returns
     ترجمه فارسی عنوان: آیا متغیر های مالی بازار، دارایی های شاخص را نسبت به بازده نرخ ارز نشان می دهد؟ 
     تعداد صفحات انگلیسی: 16 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 3 صفحه (ترجمه بصورت خلاصه)
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
       
     مقاله شماره 59

     عنوان اصلی مقاله: Absorptive capacity, innovation and cultural barriers: A conditional mediation model
     ترجمه فارسی عنوان: ظرفیت جذب، نوآوری و موانع فرهنگی در مدل میانجیگری مشروط 
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
         
     مقاله شماره 60

     عنوان اصلی مقاله: Diversity and integration of science and technology policies 
     ترجمه فارسی عنوان: تنوع  و تلفیق سیاست های علم و فناوری
     تعداد صفحات انگلیسی: 17 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )