تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 144 حسابداری: هزینه سرمایه و شفافیت درآمد

چکیده 
ما شواهدی را ارائه می دهیم که شرکت های با درآمد شفاف تر از هزینه سرمایه کمتری بهره مند هستند. ما اندازه گیری شفافیت درآمد را مبنا قرار می دهیم به حدی که درآمد و تغییر در درآمد به صورت همزمان با بازده، متقابلاً فرق داشته باشد .ما یک ارتباط منفی مهم بین میزان شفافیت و مازاد متعاقب و مجموعه بازده متوسط و هزینه های مورد انتظار سرمایه را، حتی بعد از کنترل عوامل قبلاً استناد شده به هزینه سرمایه پیدا کرده ایم .

کلید واژه ها : هزینه سرمایه ، شفافیت درآمد
مقدمه 
این مطالعه شواهدی ارائه می کند که شرکت هایی با درآمد شفاف تر، از هزینه درآمد کمتری برخوردار هستند. شرکت هایی که از درآمد شفاف بیشتری بهره مند هستند، شرکت هایی هستند  که درآمد شان ، تغییرات در ارزش اقتصادی شرکت را بهتر منعکس می کند. ما شفافیت را با گسترش اندازه گیری مبتنی بر نیروی توجیهی رابطه بازده- درآمد کاربردی می کنیم.برای مثال، تا حدی که درآمد و تغییر در درآمد، همزمان با بازده موجودی متقابلاً با هم فرق داشته باشد . ما فهمیدیم که شرکت های با درآمد های شفاف بیشتر (همانطور که در بازده مازاد و موجودی یعنی بازده متعاقب به آن اشاره شد ) هزینه سرمایه کمتری دارند . همینطور یافتیم که شرکت های با درآمد شفاف تر، هزینه های مورد انتظار سرمایه کمتری دارند. یافته های ما مبتنی بر آزمون هایی است که شامل کنترل رشد و سایر اصول شرکت می باشد که گفته می شود همراه با هزینه های سرمایه است.

قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 


آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )