تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Nanocrystals - Synthesis, Characterization and Applications
     ترجمه فارسی عنوان: نانوکریستال ها- ترکیب، خصوصیات و کاربردها
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Fluorescence microscopy
     ترجمه فارسی عنوان: میکروسکوپ فلورسانت
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: A high performance scientific cloud computing environment for materials simulations
     ترجمه فارسی عنوان: محیط محاسبات ابری علمی کارآمد برای شبیه سازی مواد
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 23 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles
     ترجمه فارسی عنوان: مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 5

     عنوان اصلی مقاله: Acoustic emission based drill condition monitoring during drilling of glass/phenolic polymeric composite using wavelet packet transform
     ترجمه فارسی عنوان: نظارت شرایط حفاری بر مبنای انتشار صوت (حفر كننده) در طول حفاری تركیب پلیمری فنل/شیشه با استفاده از تغییر بسته موج
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 6

     عنوان اصلی مقاله: Characterization of Nanocrystals Using Spectroscopic Ellipsometry
     ترجمه فارسی عنوان: توصیف نانوکریستال ها- با استفاده از الیپسومتری طیف نما
     تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 14 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 7

     عنوان اصلی مقاله: Effect of PWHT cycles on fatigue crack growth and toughness of quenched and tempered pressure vessel steels
     ترجمه فارسی عنوان: تاثیر چرخه های حرارتی پس از جوشکاری (PWHT) بر رشد خستگی شکاف و استحکام ظروف فشار فولادی که حرارت دیده و سرد شده
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 11 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 8

     عنوان اصلی مقاله: Fabrication of Nanostructured Electroforming Copper Layer by Means of an Ultrasonic-assisted Mechanical Treatment
     ترجمه فارسی عنوان: ساخت لایه‌ مسی نانوساختار ¬فرآورى شده از راه‌ قالب‌گیرى برقى‌ به وسیله‌ عملیات مکانیکی مبتنی بر امواج مافوق صوت
     تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 9

     عنوان اصلی مقاله: Knowledge Management in Fast Reactors
     ترجمه فارسی عنوان: مدیریت دانش در رآكتورهای سریع
     تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 10

     عنوان اصلی مقاله: Laser treatment for corrosion prevention of electrical contact gold coating
     ترجمه فارسی عنوان: عملیات لیزری برای جلوگیری از خوردگی پوشش¬های طلای اتصالات الکتریکی
     تعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 7 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 11

     عنوان اصلی مقاله: Materials with specific magnetic properties
     ترجمه فارسی عنوان: موادی با ویژگی های مغناطیسی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 9 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 12

     عنوان اصلی مقاله: Optimal geometric design of monolithic thin-film solar modules: Architecture of polymer solar cells
     ترجمه فارسی عنوان: طراحی هندسی بهینه ماژول های پوسته- نازک یکپارچه خورشیدی؛ ساختمان پیل های خورشیدی پلیمری
     تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )