تبلیغات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی
 
 
 

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ... ارائه مقالات ISI انگلیسی با ترجمه فارسی     مقاله شماره 1

     عنوان اصلی مقاله: Adrenergic control of lipid metabolism; in-vitro studies
     ترجمه فارسی عنوان: کنترل آدرنالین در سوخت و ساز لیپید در بررسی های آزمایشگاهی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 5 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین     مقاله شماره 2

     عنوان اصلی مقاله: Environmental, Health, and Safety Guidelines for Fish Processing
     ترجمه فارسی عنوان: دستورالعمل های محیطی، بهداشتی و ایمنی برای پرورش ماهی
     تعداد صفحات انگلیسی: 10 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 15 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی:10000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 3

     عنوان اصلی مقاله: selection of site for Aquaculture
     ترجمه فارسی عنوان: انتخاب زمین مناسب برای پرورش موجودات آبزی
     تعداد صفحات انگلیسی: 4 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 6 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
     مقاله شماره 4

     عنوان اصلی مقاله: TRACE ELEMENTS ACCUMULATION IN EDIBLE TISSUES OF FIVE STURGEON SPECIES FROM THE CASPIAN SEA
     ترجمه فارسی عنوان: تجمع عناصر كم مقدار در بافت های خوراكی 5 گونۀ سگ ماهی(STURGEON) دریای خزر
     تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: 10 صفحه
     قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


   

آخرین مطالب

» درباره ما ... ( پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مقالات جدید سایت با ترجمه آماده - 2014 به بالا (در حال تکمیل) ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )