تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 13 علوم تربیتی: یک تحقیق نمونه بر به کار بردن تکنیک های تحقیقی داده کاوی در علوم تربیتی: توسعه داده کاوی

خلاصه
هدف این تحقیق ارائه یک تحقیق نمونه است که اطلاعات جمع آوری شده از یک تحقیق تربیتی توسط تکنیک های داده کاوی مناسب برای پردازش این اطلاعات را تحلیل می کند. به منظور دست یابی به این هدف یک میزان خود بهره وری کامپیوتر استفاده شده در علوم تربیتی انتخاب شده است و این میزان در یک گروه تحقیقی به کار برده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (t تست و تحلیل واریانس)، و تکنیک های داده کاوی درخت تصمیم گیری، شبکه های وابستگی و دسته ای تحلیل شده اند. آمار توصیفی مورد استفاده با استفاده از بسته های نرم افزاری آماری معمول محاسبه نشدند، بلکه با استفاده از اجرای یک برنامه نوشته شده در برنامه ریزی زبانی 2009 Delphi در Microsoft SQL server 2008 محاسبه شدند. مایکروسافت SQL 2008 مستقیما برای تکنیک های داده کاوی شبکه های وابستگی و دسته ای مورد استفاده قرار گرفت. برخی از نتایج تحقیق، که نمی توان آنها را با تکنیک های آماری معمول به دست آورد را می توان با روش های داده کاوی به دست آورد در ادامه آمده است: آنهایی که گمان می کنند توانایی کار کردن با اصطلاحات و مفاهیم کامپیوتر را دارند عقیده دارند که در استفاده از کامپیوتر مهارت دارند؛ آنهایی که عقیده دارند مهارت خاصی در استفاده از کامپیوتر دارند احساس می کنند که کامپیوتر بخشی از اندام آنهاست، و دانش آموزانی که بیشتر از 6 سال است که از کامپیوتر استفاده می کنند عقیده دارند که مهارت خاصی در استفاده کردن از کامپیوتر دارند.
مقدمه
افزایش میزان آگاهی علمی و تغییر آن به یک راهی برای پایان، از پایان بودن خودش، تغییرات اصلی در روش های استفاده شده برای جمع آوری، تحلیل، و ارزیابی داده را واجب می کند. ظرفیت کمی داده های تحقیق اعتبار تحقیق و نمایندگی نمونه ها را بهبود می بخشد، ولی افزایش ظرفیت کمی تحلیل داده ها را سخت تر می کند. در چنین مواردی، تکنولوژی با ارائه روش هایی برای تحلیل سریعتر داده ها به محقق کمک می کند.
مراحل عملی روش علمی مورد استفاده در تحقیق، از یک دید کلان، درک شرایط سخت، کشف و تعریف مسئله مربوط به موقعیت، آزمایش راه حل های موجود و قاعده سازی نظریه، و سپس، بر اساس آزمایش نتایج نظریه، تعلیق، نگهداری، انکار، یا اصلاح نظریه بر اساس Dewey  هستند. در این روند تغییر دانش به دانش علمی نیازمند دگرگونی روش های تحقیق است. می توان مشاهده کرد که در حوزه روش های علمی، روند تفکر علمی، از تعریف مسئله به آزمایش و ارزیابی توسط تلاش های انسانی، تکنولوژی، و تحقیق و محصولات این روند سپس به سود و منفعت انسانها مورد استفاده قرار می گیرند.

قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )