شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

تاثیر کود ورمی کمپوست تولید شده از ضایعات مواد غذایی بر روی رشد و بازدهی فلفل گلخانه ای

 

Effects of vermicomposts produced from food waste on the growth and yields of greenhouse peppers

DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2003.10.015

June 2004

 

Abstract

Vermicomposts, produced commercially from food wastes, were substituted at a range of different concentrations into a soil-less commercial bedding plant container medium, Metro-Mix 360 (MM360), to evaluate their effects on the growth and yields of peppers in the greenhouse. Six-week-old peppers (Capsicum annum L. var. California) were transplanted into 100%, 80%, 60%, 40%, 20% or 10% MM360 substituted with 0%, 10%, 20%, 40%, 60%, 80% and 100% vermicompost. All plants were watered three times weekly with 200 ppm Peter’s Nutrient Solution from the time of transplanting up to 107 days. Peppers grown in potting mixtures containing 40% food waste vermicomposts and 60% MM360 yielded 45% more fruit weights and had 17% greater mean number of fruits than those grown in MM360 only. The mean heights, numbers of buds and numbers of flowers of peppers grown in potting mixtures containing 10–۸۰% vermicompost although greater did not differ significantly from those of peppers grown in MM360. There were no positive correlations between the increases in pepper yields, and the amounts of mineral-N and microbial biomass-N in the potting mixtures, or the concentrations of nitrogen in the shoot tissues of peppers. Factors such as: an improvement of the physical structure of the potting medium, increases in populations of beneficial microorganisms and the potential availability of plant growth-influencing-substances produced by microorganisms in vermicomposts, could have contributed to the increased pepper yields obtained

 

Keywords: Food waste, Vermicomposts, Pepper, Plant growth, Yield

 

 

تاثیر کود ورمی کمپوست تولید شده از ضایعات مواد غذایی بر روی رشد و بازدهی فلفل گلخانه ای

 

چکیده
کودهای ورمی کمپوست که به صورت تجاری از ضایعات مواد غذایی حاصل می گردد ، جایگزین مجموعه ای از غلظت های متفاوت بر روی محتویات گیاهان تجاری گلخانه ای Metro-Mix 360 (MM360) می گردند تا بتوان به ارزیابی تاثیر آن ها بر روی رشد و تولید فلفل های گلخانه ای پرداخت. فلفل های ۶ هفته ای به ترتیب با ۱۰۰-۸۰-۶۰-۴۰-۲۰ و یا ۱۰% از MM360 پیوند زده می شوند که با۰%, ۱۰%, ۲۰%, ۴۰%, ۶۰%, ۸۰% و ۱۰۰% از کود ورمی کمپوست جایگزین می شوند. تمام گیاهان سه بار در هفته با ۲۰۰ PPM از محلول های تقویت کننده از زمان پیوند تا ۱۰۷ روز آبیاری می گردند. فلفل هایی که در ظروفی که شامل ۴۰% از کود ورمی کمپوست حاصل از ضایعات غذایی و ۶۰% از MM360 پرورش می یابند ۴۵% میوه بیشتر تولید کرده و دارای میانگین ۱۷% بیشتری از محصولاتی می باشند که تنها در MM360 پرورش می یابند. میانگین قدی ، تعداد غنچه ها و گل های فلفل که در ظروف ترکیبی پرورش می یابند شامل ۱۰ تا ۸۰ درصد از کود ورمی کمپوست می باشند اگرچه این موارد فرق قابل توجهی از فلفل هایی که در MM360 می رویند ندارد. هیچ ارتباط مثبتی بین افزایش تولید فلفل ، و مقدار N معدنی و زیست توده میکروبی N در ظروف ترکیبی و یا غلظت نیتروژن در بافت های فلفل وجود ندارد. فاکتورهایی همانند بهبود ساختارهای فیزیکی ظرف ، افزایش در جمعیت میکروارگانیسم ها و وجود بلقوه رشد گیاه که مواد ایجاد شده توسط میکروارگانیسم ها را در کود ورمی کمپوست تحت تاثیر قرار می دهد ، می تواند سهمی در افزایش تولید فلفل داشته باشد.

 

دانلود مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی

 

من سامان نصیری نویسنده این مقاله هستم.

تاریخ انتشار: 8 سپتامبر 2020
297 بازدید

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

مجوزها و نمادها


logo-samandehi

پل های ارتباطی با ما …

تبریز ، بخش مقصودیه ، خیابان ارتش جنوبی، کوچه شهید شهابی ، بن بست باغچه ، پلاک ۸۷ ، طبقه 4
تلفن تماس : 04135421108-09307584802
ایمیل : entofa@gmail.com


Unit4,No87,Baghcheh Alley,South Artesh ST,Azadi ave,MAGHSUDIYEH, Tabriz, Iran
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . طراحی و توسعه آلسن وب    All rights reserved © 2020 Entofa