شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات

 

Enriching vermicompost by nitrogen fixing and phosphate solubilizing bacteria

DOI: https://doi.org/10.1016/S0960-8524(00)00061-4

January 2001

 

Abstract

The effect of inoculation of vermicompost with nitrogen-fixing Azotobacter chroococcum strains, Azospirillum lipoferum and the phosphate solubilizing Pseudomonas striata on N and P contents of the vermicompost was assessed. Inoculation of N2 fixing bacteria into vermicompost increased contents of N and P. Enriching vermicompost with rock phosphate improved significantly the available P when inoculated with P. striata. During the incubation period, the inoculated bacterial strains proliferated rapidly, fixed N and solubilized added and native phosphate.

Keywords: Vermicompost, Enrichment, N–P contents, Azotobacter chroococcum, Azospirillum lipoferum, Pseudomonas striata

 

 

 

ورمی کمپوست غنی سازی شده از طریق تثبیت نیتروژن و باکتری حل کننده فسفات

چکیده
تاثیر تزریق تجزیه بیولوژیکی مواد آلی با تثبیت نیتروژن باکتری آزتوباکتر کروکوکام ، آزوسپیریل هام لیپوفرام و فسفات با حل کردن باکتری سودوموناس استریاتات بر روی محتوای نیتروژن و فسفات ( نیتروژن و فسفات) حاصل از تجزیه بیولوژیکی مواد آلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تزریق باکتری تثبیت کننده نیتروژن N2 به درون مواد آلی باعث افزایش محتوای نیتروژن و فسفات می گردد.غنی سازی مواد آلی توسط فسفات باعث بهبود فسفات موجود می گردند. در طی تزریق ، تغییر شکل باکتری به سرعت انجام گرفته ، باعث تثبیت نیتروژن و باعث حل شدن فسفات و مواد افزوده می گردد.

۱- مقدمه
تاثیرات جهانی در ارتباط با پرورش محصولات ارگانیکی (حاصل از دستکاری ژنتیکی) از طریق بازیابی ضایعات ارگانیکی برای ادامه یافتن فعالیت های کشاورزی و همچنین ایجاد یک محیط زیست عاری از مواد آلاینده وجود دارد. به منظور بهبود کشاورزی با ثبات ، غنی سازی ضایعات دارای مزایای زیادی می باشد. فعالیت کرم های خاکی برای تجزیه ضایعات ارگانیکی و تولید و مواد آلی تجزیه شده در حال تجاری شدن می باشد زیرا فقدان نیتروژن از ضایعات کشاورزی و کود زمانی که این تجزیه به عنوان منبعی از مواد آلی به شمار می آید ، به حداقل می رسد.احتمالاتی نیز در ارتباط با افزایش محتوای نیتروژن متشکل از تزریق ارگانیسم های نیتروژن تثبیت شده وجود دارد و محتوای فسفات با افزودن فسفات جامد و سپس تزریق فسفات باعث حل باکتری می گردد. از این رو کاربرد مستقیم سنگ فسفات به تنهایی به ویژه در خاک های آلکیل و خنثی ، مفید نمی باشد. تشکیل مواد آلی که توسط فسفات جامد و فعالیت های میکروبی انجام می گیرد کمکی به حل فسفر و افزایش میزان فسفر در گیاه می کند. باکتری تثبیت شده نیتروژن ، علاوه بر تثبیت نیتروژن ، منجر به حل شدن فسفات به دلیل ایجاد اسید آلی و آنزیم ، می گردد. آزمایشات کنونی طراحی شد تا مطرح کند که چگونه حل باکتری تثبیت شده نیتروژن و حل فسفات باعث ایجاد تغییراتی در محتوای مواد آلی تجزیه شده نیتروژن و فسفات می گردد.

 

 

دانلود مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی

 

 

 

من سامان نصیری نویسنده این مقاله هستم.

تاریخ انتشار: 13 سپتامبر 2020
208 بازدید

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

مجوزها و نمادها


logo-samandehi

پل های ارتباطی با ما …

تبریز ، بخش مقصودیه ، خیابان ارتش جنوبی، کوچه شهید شهابی ، بن بست باغچه ، پلاک ۸۷ ، طبقه 4
تلفن تماس : 04135421108-09307584802
ایمیل : entofa@gmail.com


Unit4,No87,Baghcheh Alley,South Artesh ST,Azadi ave,MAGHSUDIYEH, Tabriz, Iran
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . طراحی و توسعه آلسن وب    All rights reserved © 2020 Entofa