شماره تلفن : 09307584802

خانه ژورنال دانشجویان ایران

Iranian Students Article House

ارائه دسته بندی مقالات گروه علوم انسانی و اجتماعی جهت سهولت دسترسی به مقالات

 

هنر و علوم انسانی

۱) هنر و علوم انسانی عمومی (Art and Humanities)
الف) مقالات با ترجمه کامل هنر و علوم انسانی عمومی
ب) مقالات با ترجمه چکیده هنر و علوم انسانی عمومی

۲) تاریخ (History)
الف) مقالات با ترجمه کامل تاریخ
ب) مقالات با ترجمه چکیده تاریخ

۳) زبان و زبان شناسی (Language and Linguistics)
الف) مقالات با ترجمه کامل زبان و زبان شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده زبان و زبان شناسی

۴) فناوری رسانه (Media Technology)
الف) مقالات با ترجمه کامل فناوری رسانه
ب) مقالات با ترجمه چکیده فناوری رسانه

 


بیزینس، مدیریت و حسابداری

۱) حسابداری (Accounting)
الف) مقالات با ترجمه کامل حسابداری
ب) مقالات با ترجمه چکیده حسابداری

۲) بیزینس و مدیریت بین الملل (Business and International Management)
الف) مقالات با ترجمه کامل بیزینس و مدیریت بین الملل
ب) مقالات با ترجمه چکیده بیزینس و مدیریت بین الملل

۳) بیزینس، مدیریت و حسابداری (عمومی) (Business, Management and Accounting)
الف) مقالات با ترجمه کامل بیزینس، مدیریت و حسابداری (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده بیزینس، مدیریت و حسابداری (عمومی)

۴) سیستم های اطلاعات مدیریتی (Management Information Systems)
الف) مقالات با ترجمه کامل سیستم های اطلاعات مدیریتی
ب) مقالات با ترجمه چکیده سیستم های اطلاعات مدیریتی

۵) تکنولوژی مدیریت و نوآوری (Management of Technology and Innovation)
الف) مقالات با ترجمه کامل تکنولوژی مدیریت و نوآوری
ب) مقالات با ترجمه چکیده تکنولوژی مدیریت و نوآوری

۶) بازاریابی (Marketing)
الف) مقالات با ترجمه کامل بازاریابی
ب) مقالات با ترجمه چکیده بازاریابی

۷) رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی (Organizational Behavior and human Resource Management)
الف) مقالات با ترجمه کامل رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
ب) مقالات با ترجمه چکیده رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

۸) استراتژی و مدیریت (Strategy and Management)
الف) مقالات با ترجمه کامل استراتژی و مدیریت
ب) مقالات با ترجمه چکیده استراتژی و مدیریت

۹) توریسم، مدیریت اوقات فراغت (Tourism, Leisure and Hospitality Management)
الف) مقالات با ترجمه کامل توریسم، مدیریت اوقات فراغت
ب) مقالات با ترجمه چکیده توریسم، مدیریت اوقات فراغت

 


علوم تصمیم گیری

۱) علوم تصمیم گری عمومی (Decision Sciences)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم تصمیم گری عمومی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم تصمیم گری عمومی

۲) مدیریت و سیستم های اطلاعاتی (Information Systems and Management)
الف) مقالات با ترجمه کامل مدیریت و سیستم های اطلاعاتی
ب) مقالات با ترجمه چکیده مدیریت و سیستم های اطلاعاتی

۳) علم مدیریت و تحقیق در عملیات (Management Science and Operations Research)
الف) مقالات با ترجمه کامل علم مدیریت و تحقیق در عملیات
ب) مقالات با ترجمه چکیده علم مدیریت و تحقیق در عملیات

۴) آمار، احتمال و عدم قطعیت (Statistics, Probability and Uncertainty)
الف) مقالات با ترجمه کامل آمار، احتمال و عدم قطعیت
ب) مقالات با ترجمه چکیده آمار، احتمال و عدم قطعیت

 


اقتصاد، اقتصادسنجی و فاینانس

۱) اقتصاد و اقتصادسنجی (Economics and Econometrics)
الف) مقالات با ترجمه کامل اقتصاد و اقتصادسنجی
ب) مقالات با ترجمه چکیده اقتصاد و اقتصادسنجی

۲) اقتصاد و فاینانس (عمومی) (Economics, Econometrics and Finance)
الف) مقالات با ترجمه کامل اقتصاد و فاینانس (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده اقتصاد و فاینانس (عمومی)

۳) فاینانس (مالی) (Finance)
الف) مقالات با ترجمه کامل فاینانس (مالی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده فاینانس (مالی)

 


روانشناسی

۱) روانشناسی کاربردی (Applied Psychology)
الف) مقالات با ترجمه کامل روانشناسی کاربردی
ب) مقالات با ترجمه چکیده روانشناسی کاربردی

۲) روانشناسی بالینی (Clinical Psychology)
الف) مقالات با ترجمه کامل روانشناسی بالینی
ب) مقالات با ترجمه چکیده روانشناسی بالینی

۳) روانشناسی رشد و آموزشی (Developmental and Educational Psychology)
الف) مقالات با ترجمه کامل روانشناسی رشد و آموزشی
ب) مقالات با ترجمه چکیده روانشناسی رشد و آموزشی

۴) روانشناسی تجربی و شناختی (Experimental and Cognitive Psychology)
الف) مقالات با ترجمه کامل روانشناسی تجربی و شناختی
ب) مقالات با ترجمه چکیده روانشناسی تجربی و شناختی

۵) روانشناسی اعصاب و فیزیولوژیک (Neuropsychology and Physiological Psychology)
الف) مقالات با ترجمه کامل روانشناسی اعصاب و فیزیولوژیک
ب) مقالات با ترجمه چکیده روانشناسی اعصاب و فیزیولوژیک

۶) روانشناسی عمومی (Psychology)
الف) مقالات با ترجمه کامل روانشناسی عمومی
ب) مقالات با ترجمه چکیده روانشناسی عمومی

۷) روانشناسی اجتماعی (Social Psychology)
الف) مقالات با ترجمه کامل روانشناسی اجتماعی
ب) مقالات با ترجمه چکیده روانشناسی اجتماعی

 


علوم اجتماعی

۱) باستان شناسی (Archaeology)
الف) مقالات با ترجمه کامل باستان شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده باستان شناسی

۲) رشد و توسعه (Development)
الف) مقالات با ترجمه کامل رشد و توسعه
ب) مقالات با ترجمه چکیده رشد و توسعه

۳) آموزش و علوم تربیتی (Education)
الف) مقالات با ترجمه کامل آموزش و علوم تربیتی
ب) مقالات با ترجمه چکیده آموزش و علوم تربیتی

۴) پزشکی قانونی (Forensics)
الف) مقالات با ترجمه کامل پزشکی قانونی
ب) مقالات با ترجمه چکیده پزشکی قانونی

۵) جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه (Geography, Planning and Development)
الف) مقالات با ترجمه کامل جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
ب) مقالات با ترجمه چکیده جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

۶) سلامتی و بهداشت (Health)
الف) مقالات با ترجمه کامل سلامتی و بهداشت
ب) مقالات با ترجمه چکیده سلامتی و بهداشت

۷) عوامل انسانی و ارگونومی (Human Factors and Ergonomics)
الف) مقالات با ترجمه کامل عوامل انسانی و ارگونومی
ب) مقالات با ترجمه چکیده عوامل انسانی و ارگونومی

۸) قانون (Law)
الف) مقالات با ترجمه کامل قانون
ب) مقالات با ترجمه چکیده قانون

۹) علوم اطلاع رسانی و کتابداری (Library and Information Sciences)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم اطلاع رسانی و کتابداری
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم اطلاع رسانی و کتابداری

۱۰) تحقیقات ایمنی (Safety Research)
الف) مقالات با ترجمه کامل تحقیقات ایمنی
ب) مقالات با ترجمه چکیده تحقیقات ایمنی

۱۱) علوم اجتماعی (عمومی) (Social Sciences)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم اجتماعی (عمومی)
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم اجتماعی (عمومی)

۱۲) علوم سیاسی و جامعه شناسی (Sociology and Political Science)
الف) مقالات با ترجمه کامل علوم سیاسی و جامعه شناسی
ب) مقالات با ترجمه چکیده علوم سیاسی و جامعه شناسی

۱۳) حمل و نقل (Transportation)
الف) مقالات با ترجمه کامل حمل و نقل
ب) مقالات با ترجمه چکیده حمل و نقل

من سامان نصیری نویسنده این مقاله هستم.

تاریخ انتشار: 11 آگوست 2020
882 بازدید

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

مجوزها و نمادها


logo-samandehi

پل های ارتباطی با ما …

تبریز ، بخش مقصودیه ، خیابان ارتش جنوبی، کوچه شهید شهابی ، بن بست باغچه ، پلاک ۸۷ ، طبقه 4
تلفن تماس : 04135421108-09307584802
ایمیل : entofa@gmail.com


Unit4,No87,Baghcheh Alley,South Artesh ST,Azadi ave,MAGHSUDIYEH, Tabriz, Iran
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد . طراحی و توسعه آلسن وب    All rights reserved © 2020 Entofa